TỔ VĂN SỬ ĐỊA

Nhà giáo: Trần Thu Hiền

Ngày sinh: 08/06/1990

Dân tộc: Kinh   
                         

Chức vụ: Tổ trưởng

Chuyên môn: Cử nhân Địa lý

Email: hientt-thptby2@laocai.edu.vn


Nhà giáo:
Phạm Hồng Xuân

Ngày sinh: 14/11/1984

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Tổ phó

Chuyên môn: Cử nhân Lịch sử

Email: xuanphthptby2@laocai.edu.vn

Nhà giáo: Thào A Sơn

Ngày sinh: 06/11/1977

Dân tộc: Kinh

Chuyên môn: Cử nhân Ngữ văn

Email: son-thptby2@laocai.edu.vn

 

Nhà giáo: Trần Thị Dung

Ngày sinh: 07/11/1983
Dân tộc: Kinh
Chuyên môn: Cử nhân Ngữ văn

Email: dung-thptby2@laocai.edu.vn

 

Nhà giáo: Lê Minh Huệ

Ngày sinh: 04/02/1985

Dân tộc: Tày

ChUyên môn: Cử nhân Ngữ văn

Email: hue-thptby2@laocai.edu.vn

 

Nhà giáo: Trần Thị Hiền

Ngày sinh: 11/05/1989

Dân tộc: Kinh

Chuyên môn: Cử nhân Ngữ văn

Email: tranhien110589@gmail.com


Nhà giáo: Trần Văn Đoàn

Ngày sinh: 01/11/1982

Dân tộc: Kinh

Chuyên môn: Cử nhân Lịch sử

Email: doan-thptby2@laocai.edu.vn

 

Nhà giáo: Bùi Thị Xuân Thùy

Ngày sinh: 01/10/1984

Dân tộc: Kinh

Chuyên môn: Cử nhân Lịch sử

Email: thuybtx-thptby2@laocai.edu.vn

Tin Tức Mới Nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 46
  • Trong tuần: 94
  • Tất cả: 65,942
Đăng nhập