Tổ Toán Anh


Nhà giáo: Nguyễn Thị Hồng Thanh

Ngày sinh: 06/04/1981

Dân tộc: Kinh


Chuyên môn: Thạc sĩ Toán học

Email: thanhnth-thptby2@laocai.edu.vn


Nhà giáo: Trần Huy Mạnh

Ngày sinh: 26/10/1982

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Tổ trưởng

Chuyên môn: Thạc sĩ Toán học

Email: mạnh-thptby2@laocai.edu.vn


Nhà giáo: Phạm Duy Thanh

Ngày sinh: 16/09/1983

Dân tộc: Kinh


Chức vụ: Bí thư Đoàn thanh niên

Chuyên môn: Cử nhân Toán học

Email: thanhpd-thptby2@laocai.edu.vn


Nhà giáo: Nguyễn Thị Thủy

Ngày sinh: 01/06/1991

Dân tộc: Kinh

Chuyên môn: Cử nhân Toán học

Email: thuybaoyen2@gmail.com


Nhà giáo: Phạm Lệ Thu

Ngày sinh: 26/08/1988

Dân tộc: Kinh

Chuyên môn: Cử nhân Toán học

Email: lethubaoyen2@gmail.com


Nhà giáo: Ngô Thị Thùy

Ngày sinh: 09/12/1994

Dân tộc: Kinh

Chuyên môn: Cử nhân Toán học

Email: ngothuybaoyen2@gmail.com


Nhà giáo: Phạm Thị Huyền

Ngày sinh: 20/03/1983

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Tổ phó

Chuyên môn: Cử nhân tiếng Anh

Email: huyenpt-thptby2@laocai.edu.vn


Nhà giáo: Nguyễn Thị Xuân

Ngày sinh: 17/02/1989

Dân tộc: Kinh

Chuyên môn: Cử nhân tiếng Anh

Email: xuannt-thptby2@laocai.edu.vn


Nhà giáo: Lương Lan Hương

Ngày sinh: 05/10/1990

Dân tộc: Kinh

Chuyên môn: Cử nhân tiếng Anh

Email: luonglanhuong510@gmail.com

Tin Tức Mới Nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 84
  • Trong tuần: 184
  • Tất cả: 75,373
Đăng nhập