Tổ Tin - Thể dục - Công nghệ


Nhà giáo: Đoàn Thu Thùy

Ngày sinh: 08/07/1983

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Tổ trưởng

Chuyên môn: Cử nhân Tin học

Email: thuydt-thptby2@laocai.edu.vn


Nhà giáo: Phạm Thành Luân

Ngày sinh: 26/07/1987

Dân tộc: Kinh

Chuyên môn: Cử nhân Tin học

Email: luan-thptby2@laocai.edu.vn


Nhà giáo: Cao Văn Đáng

Ngày sinh: 25/07/1985

Dân tộc: Kinh

Chuyên môn: Kỹ sư Tin học

Email: dang-thptby2@laocai.edu.vn


Nhà giáo: Đỗ Minh Đông

Ngày sinh: 28/11/1981

Dân tộc: Kinh

Chuyên môn: Cử nhân sư phạm giáo

dục thể chất

Email: dong-thptby2@laocai.edu.vn


Nhà giáo: Nguyễn Văn Thật

Ngày sinh: 29/01/1984

Dân tộc: Kinh

Chuyên môn: Cử nhân sư phạm giáo

 dục thể chất

Email: thatbaoyen2@gmail.com-


Nhà giáo: Đỗ Minh Quý

Ngày sinh: 10/11/1987

Dân tộc: Kinh

Chuyên môn: Cử nhân sư phạm giáo

dục thể chất

Email: quy-thptby2@laocai.edu.vn


Nhà giáo: Trần Thị Thu Huyền

Ngày sinh: 05/11/1981

Dân tộc: Kinh

Chuyên môn: Cử nhân sư phạm giáo

dục thể chất

Email: huyentt-thptby2@laocai.edu.vn


Nhà giáo: Nguyễn Thị Hương Giang

Ngày sinh: 10/04/1977

Dân tộc: Kinh

Chuyên môn: Cử nhân Công nghệ

Email: giang-thptby2@laocai.edu.vn

Tin Tức Mới Nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 68
  • Trong tuần: 168
  • Tất cả: 75,357
Đăng nhập