TỔ LÝ HÓA SINH

Nhà giáo: Đỗ Thị Hồng Phương

Ngày sinh: 19/09/1979

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Tổ trưởng

Chuyên môn: Cử nhân Vật lý

Email: anhhn-thptby2@laocai.edu.vn


Nhà giáo: Hoàng Ngọc Anh

Ngày sinh: 04/02/1979

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Tổ phó

Chuyên môn: Cử nhân Hóa học

Email: anhhn-thptby2@laocai.edu.vn


Nhà giáo: Phạm Thị Tin

Ngày sinh: 12/07/1987

Dân tộc: Kinh

Chuyên môn: Cử nhân Sinh học

Email: tin-thptby2@laocai.edu.vn


Nhà giáo: Phạm Đức Hưng

Ngày sinh: 16/10/1987

Dân tộc: Kinh

Chuyên môn: Cử nhân Sinh học

Email: hung-thptby2@laocai.edu.vn


Nhà giáo: Phạm Thị Tuyết

Ngày sinh: 14/9/1982

Dân tộc: Kinh

Chuyên môn: Cử nhân Hóa học

Email: tuyet-thptby2@laocai.edu.vn


Nhà giáo: Bàn Thị Thu Hương

Ngày sinh: 18/01/1985

Dân tộc: Dao

Chuyên môn: Cử nhân Hóa học

Email: banhuongby3@gmail.com


Nhà giáo: Lò Văn Giáp

Ngày sinh: 06/02/1984

Dân tộc: Thái

Chuyên môn: Cử nhân Vật lý

Email:  giap-thptby2@laocai.edu.vn


Nhà giáo: Nguyễn Luân Lưu

Ngày sinh: 28/12/1985

Dân tộc: Kinh

Chuyên môn: Cử nhân Vật lý

Email: nguyênluanluu@gmail.com


Nhà giáo: Hoàng Thị Trang

Ngày sinh: 26/09/1990

Dân tộc: Tày

Chuyên môn: Cử nhân Vật lý

Email: trangbaoyen2@gmail.com

Tin Tức Mới Nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 104
  • Trong tuần: 152
  • Tất cả: 66,000
Đăng nhập