KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động giáo dục cho học sinh trở lại trường, sau thời gian nghỉ phòng, chống dịch Covid-19
Số ký hiệu văn bản /THPTS2.BY
Ngày ban hành 24/04/2020
Ngày hiệu lực 24/04/2020
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động giáo dục cho học sinh trở lại trường, sau thời gian nghỉ phòng, chống dịch Covid-19
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
Người ký duyệt Bùi Văn Tiến
Tài liệu đính kèm by2-kh-to-chuc-cac-hoat-dong-giao-duc-sau-thoi-gian-nghi-phong-chong-covid19.docx