Về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Số ký hiệu văn bản Số: 03/CV-THPTS2.BY
Ngày ban hành 02/04/2020
Ngày hiệu lực 02/04/2020
Trích yếu nội dung Về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
Người ký duyệt Bùi Văn Tiến
Tài liệu đính kèm cong-van-02-4-2020.doc