Về việc thực hiện công tác vệ sinh trường lớp, chuẩn bị cho học sinh đi học trở lại sau đợt nghỉ phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Số ký hiệu văn bản Số: 04/CV-THPTS2.BY
Ngày ban hành 25/04/2020
Ngày hiệu lực 25/04/2020
Trích yếu nội dung Về việc thực hiện công tác vệ sinh trường lớp, chuẩn bị cho học sinh đi học trở lại sau đợt nghỉ phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
Người ký duyệt Trần Thị Hoàn
Tài liệu đính kèm cong-van-25-4.doc