KẾ HOẠCH Thực hiện đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch covid-19 khi học sinh đến trường
Số ký hiệu văn bản Số: 05/KH-THPTS2.BY
Ngày ban hành 29/04/2020
Ngày hiệu lực 29/04/2020
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH Thực hiện đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch covid-19 khi học sinh đến trường
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
Người ký duyệt Trần Thị Hoàn
Tài liệu đính kèm by2-kh-to-chuc-cac-hoat-dong-giao-duc-sau-thoi-gian-nghi-phong-chong-covid19.docx