V/v: Chỉ đạo tăng cường dạy học trực tuyến cho học sinh trong thời gian nghỉ học để phòng dịch Covid-19
Số ký hiệu văn bản Số: 02/THPTS2.BY
Ngày ban hành 19/02/2020
Ngày hiệu lực 19/02/2020
Trích yếu nội dung V/v: Chỉ đạo tăng cường dạy học trực tuyến cho học sinh trong thời gian nghỉ học để phòng dịch Covid-19
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
Người ký duyệt Bùi Văn Tiến
Tài liệu đính kèm CV 02 - Chỉ đạo thực hiện tăng cường dạy học trực tuyến .doc