HH
Số ký hiệu văn bản TO
Ngày ban hành 14/09/2020
Ngày hiệu lực 14/09/2020
Trích yếu nội dung HH
Hình thức văn bản PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT
Lĩnh vực PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT
Người ký duyệt Y
Tài liệu đính kèm KHGD Cau long hoc ky 2 nam hoc 2019-2020.doc